Een gedragen toekomstvisie

Aan de slag met alle stakeholders

Broeklin is het resultaat van een participatief traject waarin intendant Alexander D’Hooghe (ORG Architects) vele betrokkenen samenbracht. Zo werd gezocht naar een nieuwe, breed gedragen invulling en opwaardering voor dit verstedelijkt, verarmd en grotendeels verwaarloosd gebied. De krijtlijnen werden vastgelegd in een gedeelde toekomstvisie voor de hefboomsites binnen het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Broeklins circulair maakwinkel concept maakt daar integraal deel van uit.

Nieuwe jobs

Inclusiviteit & diversiteit

Economische stimulans

Multimodaal geconnecteerd

Oog voor Broeklins sociaal-economisch potentieel

De sterke verankering met de omgeving en het brede spectrum aan bedrijvigheid stimuleren een korte keten. Daarnaast zal de kruisbestuiving tussen producenten onderling en hun consumenten belangrijke kansen bieden op het vlak van innovatie en tewerkstelling. Iets waar de regio een hoge nood aan heeft. Bij de invulling van de meer dan 3.000 verwachte jobs zal er veel aandacht gaan naar diversiteit, bereikbaarheid en welzijn.

Proeven van wat hier gemaakt wordt

Volg de korte keten →

Katalysator voor economische groei

Troeven van het project →

Klaar voor de modal shift

Over slimme mobiliteit →

Broeklin.

Een project van partners en pioniers

  • Sponsor Image 2
  • Sponsor Image 1
  • Sponsor Image 1
  • Sponsor Image 1

Graag het laatste nieuws rond Broeklin in uw mailbox?

Schrijf u nu in op de nieuwsbrief en we houden u op de hoogte over deze innovatieve werkwinkelwijk.